EN ISO 9001 : 2015 για την Παραγωγή Γαληνικών Σκευασμάτων

από την TUV AUSTRIA HELLAS

Πιστοποιήσεις

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρίας καλύπτει την παραγωγή γαληνικών σκευασμάτων και σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιδιώξεις της Εταιρίας και τις Νομικές και Κανονιστικές Απαιτήσεις της ισχύουσας Ελληνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας.

Η ικανοποίηση και η εξασφάλιση της εμπιστοσύνης των πελατών, μέσω της εκπλήρωσης καθορισμένων προδιαγραφών ποιότητας και η συνέπεια στις παραδόσεις αποτελούν βασικές αρχές της εταιρίας ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΒΑΓΙΩΝΑ Κ.- ΒΑΓΙΩΝΑ Α. Ο.Ε.

Γενικός στόχος  είναι η προσφορά στους Πελάτες της εταιρίας ασφαλών προϊόντων σταθερής ποιότητας. Πιο συγκεκριμένα η εταιρία επιδιώκει :

 • την παραγωγή ασφαλών γαληνικών σκευασμάτων
 • τη συνεχή διεύρυνση του μεριδίου της αγοράς της εταιρίας, εξασφαλίζοντας ωστόσο πάντοτε την υψηλή ποιότητα των προϊόντων  και
 • τη διαρκή αναβάθμιση του δυναμικού της εταιρίας, μέσω προγραμμάτων κατάρτισης, αλλά και πρόσληψης καταρτισμένων νέων εργαζόμενων.
 • τη συνεχή βελτίωση στη  λειτουργία της Εταιρίας με την αποτελεσματική χρήση των παρακάτω εργαλείων :
 • Καθορισμός και ανασκόπηση στόχων ποιότητας.
 • Ανασκόπηση Διοίκησης
 • Εσωτερικές Επιθεωρήσεις
 • Διορθωτικές Ενέργειες
 • Συστηματική ανάλυση δεδομένων που προκύπτουν από τα Αρχεία Ποιότητας.
 • Προσδιορισμός των απαιτήσεων των ενδιαφερόμενων μερών (πελάτες, προσωπικό, ευρύτερο κοινωνικό σύνολο κ.α) που σχετίζονται με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
 • Γραπτή τεκμηρίωση (έγγραφα – αρχεία) για διατήρηση της ιστορικότητας των δραστηριοτήτων της εταιρίας προς πρόληψη από κινδύνους ερμηνείας, απώλειας πληροφοριών ή σύγχυση από προφορική επικοινωνία

Για την ταχύτερη και αρτιότερη επίτευξη των ανωτέρω στόχων, η Διοίκηση:

 • Δεσμεύεται και εφαρμόζει τις αρχές της Πολιτικής Ποιότητας και του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας που η ίδια καθορίζει.
 • Δεσμεύεται να τηρεί την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία.
 • Ενημερώνει το ανθρώπινο δυναμικό της και το παρακινεί να δεσμευθεί στις ίδιες αρχές.
 • Δεσμεύεται στη διάθεση της υποδομής και του εξοπλισμού που κρίνεται απαραίτητη για την υλοποίηση των εργασιών της και στην ορθή εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Η τεκμηρίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και η συμμόρφωση με την CM/Res (1016)1 επιτυγχάνεται με την προσκόμιση όλων των απαιτούμενων πληροφοριών.   Η επίτευξη των παραπάνω στόχων εκπληρώνεται  μέσω του συστηματικού σχεδιασμού, του ελέγχου των διαδικασιών και της συνεχούς βελτίωσης όλων των δραστηριοτήτων.

Κάθε εργαζόμενος είναι υπεύθυνος για την ποιότητα της δικής του εργασίας και είναι επιβεβλημένο να συμβάλλει στη διαχείριση της ποιότητας και την επίτευξη των καθορισμένων στόχων. Για το λόγο αυτό όλοι οι εργαζόμενοι, ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους, ενημερώνονται σχετικά με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και ενεργούν αποδεδειγμένα σύμφωνα με τους καθορισμένους κανόνες. Επίσης το προσωπικό συμμορφώνεται με τα έγγραφα που σχετίζονται στο πεδίο ευθύνης του, με τις απαιτήσεις προσωπικής υγιεινής και ενθαρρύνεται να αναφέρει παρατυπίες / ΜΣ που συμβαίνουν στο επίπεδο των ευθυνών του.

Διαδικασίες, ροές και ενέργειες, οι οποίες δεν εγγυώνται την εκπλήρωση των στόχων που έχουν τεθεί, διακόπτονται άμεσα από τους υπεύθυνους, διεξάγονται αναλύσεις αιτιών και ορίζονται τα απαιτούμενα μέτρα βελτίωσης.

Η παρούσα Πολιτική Ποιότητας κοινοποιείται στο προσωπικό, είναι διαθέσιμη σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και ανασκοπείται περιοδικά από τη Διοίκηση της Εταιρίας.

Υψηλές προδιαγραφές ποιότητας

Η εταιρεία ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Κ. ΒΑΓΙΩΝΑ Α.ΒΑΓΙΩΝΑ Ο.Ε. έχει πιστοποιθεί για το Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο: EN ISO 9001 : 2015 για την Παραγωγή Γαληνικών Σκευασμάτων από την TUV AUSTRIA HELLAS και έχει βεβαιωθεί για για το Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με την απόφαση:

CM/Res (2016)1 σχετικά με τις απαιτήσεις διαχείρισης της ποιότητας και της ασφάλειας για τα φάρμακα που παρασκευάζονται στα φαρμακεια για τις ειδικές ανάγκες την ασθενών (1η Ιουνίου 2016) από την TUV AUSTRIA HELLAS.

Άλλες πιστοποιήσεις
Menu