ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Δημιουργήσαμε ένα πρότυπο εργαστήριο για να καλύπτει τις πιο αυστηρές απαιτήσεις των ιατρών και τις πιο σημαντικές ανάγκες των ασθενών τους.

ΤΙ ΘΑ ΠΕΙ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ
ΦΑΡΜΑΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ

Τα γαληνικά προϊόντα είναι φάρμακα που παρασκευάζονται στο εργαστήριο μας με τις αυστηρές προδιαγραφές των ιατρών σας και αφορούν συγκεκριμένες λύσεις για το πρόβλημα σας.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Οποιαδήποτε παραγωγή πραγματοποιείται υπό τις κατάλληλες συνθήκες και με βάση τεκμηριωμένα πρωτόκολλα παραγωγής, με τις καθορισμένες πρώτες ύλες στην επιθυμητή συγκέντρωση και τη βέλτιστη φαρμακοτεχνική μορφή, παράμετροι που διασφαλίζουν την ποιότητα του γαληνικού παρασκευάσματος

Όλα τα στάδια που αφορούν την παρασκευή, τη λειτουργία του εργαστηρίου και τη διαχείριση των πρώτων υλών και ετοίμων παρασκευασμάτων περιγράφονται από προκαθορισμένα πρωτόκολλα παραγωγης με σκοπό να διασφαλίζεται ταυτόχρονα η ποιότητα και η ασφάλεια των τελικών προϊόντων και η ασφάλεια του παρασκευαστή.

Όλα τα στάδια της παραγωγης  έχουν αυτοματοποιηθεί και βελτιστοποιηθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε όλα τα κρίσιμα σημεία ελέγχου να καλύπτονται από τον κανόνα four eyes principle (κανόνας διπλού ελέγχου), ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα ανθρώπινου λάθους.

Το εργαστήριό μας παρέχει δωρεάν σε επαγγελματίες υγείας την ενημέρωσή τους  για τη δυνατότητα μορφοποίησης των δραστικών ουσιών που επιλέγουν στην επιθυμητή φαρμακομορφή και τις προτεινόμενες από τεκμηριωμένη βιβλιογραφία φόρμουλες για την εξασφάλιση της απαιτούμενης σταθερότητας και του επιθυμητού θεραπευτικού αποτελέσματος.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΜΕ ΒΑΣΗ
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Παρασκευάζουμε γαληνικά φάρμακα για να καλύψουμε:

Ελλείψεις φαρμάκων στην αγορά,

Εναλλακτικές μορφές χορήγησης φαρμάκων όταν τα εμπορικά σκευάσματα δεν διατίθενται στην αγορά στις επιθυμητές μορφές και συγκεντρώσεις (μετατροπή χαπιού σε σιρόπι λόγω ανάγκης μεταβολής συγκέντρωσης δραστικής), δεν έχουν επιθυμητά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά (γεύση, οσμή) ή εμφανίζονται αλλεργίες σε έκδοχά τους.

Πρόσβαση σε ορφανά φάρμακα δηλαδή φάρμακα που έχουν πάψει να κυκλοφορούν για λόγους οικονομίας κλίμακας φαρμακοβιομηχανιών.

Ανάγκες σύνθετων παρασκευών με μικρής διάρκειας σταθερότητα που δε μπορούν να  τυποποιηθούν σε ευρέως κυκλοφορούντα σκευάσματα ή με συνδυασμό δραστικών ουσιών για καλύτερη συμμόρφωση στη λήψη ή αποτελεσματικότερη δράση.

Εξατομικευμένες φαρμακοθεραπείες λόγω των ιδιαίτερων αναγκών συγκεκριμένων ασθενών που οδηγούν σε απόλυτη προσαρμογή της δόσης π.χ. θεραπείες υποκατάστασης ορμονών, χημειοθεραπείες, θεραπείες διαχείρισης πόνου κ.α.

Φάρμακα των οποίων η δραστική ουσία είναι γνωστή και διαθέσιμη εμπορικά αλλά δεν έχει εγκριθεί ακόμα το εμπορικό σκεύασμα.

Ομοιοπαθητικά φάρμακα, φυτικά φάρμακα.

Κτηνιατρικά γαληνικά για συγκεκριμένα θεραπευτικά σχήματα και μεταβολές μορφής χορήγησης κ.α.

Μενού